Norges eneste rendyrkede magasin for eiendomsbransjen.

Her får du interessante artikler om trender, markedsutvikling, prognoser og nøkkeltall skrevet av dyktige journalister med høy integritet. Vi omtaler både store og små aktører, intervjuer bransjens nøkkelpersoner og setter fokus på viktige fagområder. Det redaksjonelle innholdet er anerkjent i eiendomsmiljøet og leses av eiere, investorer, utviklere, forvaltere, meglere og rådgivere.

Høyt faglig innhold, lang lesetid og sterk merkevareidentitet er kjennetegn på Estate Magasin.

Magasinet distribueres blant annet til medlemmer av Norges Takseringsforbund, Forum For Næringsmeglere, Rådgivende Ingeniørers Forening, Huseiernes Landsforbund — avdeling næring, Norges Bygg- og Eiendomsforening, og rådmenn.

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt for å se nærmere på hvilke muligheter vi har for deg og din bedrift.
05 000 Opplag
020 000 Lesere

Innsikt

Hver utgave av magasinet når 20.000 lesere. Et solid antall med tanke på magasinets spesialiserte innhold. Estate Magasin treffer dermed mange lesere, som er spesielt interessert i magasinets artikler og annonser. Hele året gjennom.

Se innsiktsrapporten

Annonsering

Helside
Ikoner_estate_formater_Magasin helside

Format
220 × 305 mm

Pris: 29.800

Halvside
Ikoner_estate_formater_Magasin halvside liggende

Format
110 x 305 mm

Pris: 17.900

Side 2-3
Ikoner_estate_formater_Magasin - oppslag

Format
440 x 305 mm

Pris: 49.900

Oppslag
Ikoner_estate_formater_Magasin - oppslag

Format
440 × 305 mm

Pris: 44.900

Baksiden
Ikoner_estate_formater_Bakside

Format
220 × 305 mm

Pris: 34.800

Materiellfrist

UtgaveMateriellfristUtgivelse
Utgave 114.0226.02
Utgave 217.0428.04
Utgave 329.0510.06
Utgave 414.0826.08
Utgave 509.1021.10
Utgave 627.1109.12

Materiell

Som standard i alle trykksaker må vi ha:

  • Oppløsning på 300 dpi
  • 5 mm utfallende (bleed)
  • Passmerker/crop marks skal være med
Se siste utgave av Estate Magasin
Les det her