NæringsEiendom er Norges første og største magasin for leietakere av næringslokaler.

Bladets mål er å hjelpe bedrifter å orientere seg i et stort og uoversiktlig leiemarked.

Våre fagartikler er et «must», både for deg som har ansvaret for leiekontrakten og har en generell interesse for eiendomsbransjen. Vi har også annonser for flere hundre leieobjekter i det sentrale østlandsområdet. Bladet sendes til alle selskaper med mer enn tre ansatte i Oslo og omegn.

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt for å se nærmere på hvilke muligheter vi har for deg og din bedrift.

Annonsering

Helside
ikoner_estate_formater_magasin-helside

Format
225 x 280 mm

(+ 5 mm bleed)

Pris: 20.000,-

Dobbeltside / oppslag
Ikoner_estate_formater_Magasin - oppslag

Format
450 x 280 mm

(+ 5 mm bleed)

Pris: 27.500,-

Halvside liggende
ikoner_estate_formater_magasin-halvside-liggende

Format
187 x 118 mm

(+ 5 mm bleed)

Pris: 14.500,-

Halvside stående
ikoner_estate_formater_magasin-halvside-staende

Format
105 x 280 mm

(+ 5 mm bleed)

Pris: 14.500,-

Bakside
Ikoner_estate_formater_Bakside

Format
225 x 280 mm

(+ 5 mm bleed)

Pris: 29.800,-

Materiellfrist 2024

UtgaveMateriellfristUtgivelse
Utgave 102.02
16.02
Utgave 222.0305.04
Utgave 324.0507.06
Utgave 427.0911.10

Materiell

Som standard i alle trykksaker må vi ha:

  • Oppløsning på 300 dpi
  • 5 mm utfallende (bleed)
  • Passmerker/crop marks skal være med
Se siste utgave av Næringseiendom